top of page

הנגשת האתר לבעלי מוגבלויות

תודה שאתם כאן, נוכחותכם חשובה לי מאוד

במטרה להעניק חווית גלישה לכל המשתמשים, האתר מונגש לבעלי מוגבלויות והותאם לכל העזרים הטכנולוגיים המוכרים, בהם משתמשים בעלי מוגבלות קבועה או זמנית.

בכל מקרה בו נתקלתם באי התאמה, אנא פנו אלי על מנת שאוכל לתקן את הטעון תיקון, לשפר את האתר ולהתאימו לשימושכם.

ניתן לפנות אלי בכל אמצעי התקשורת המקובלים


טלפון: 073-7423494

מייל: adikushangi@gmail.com
 

הנגשה לבעלי מוגבלויות
הנגשת האתר לבעלי מוגבלות
bottom of page